Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej
OSIEDLE OBRONNE LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ
 
Data: 2006-04-29
Pomost
Nie wyjaśniona do tej pory została kwestia pomostu, który od strony północno - wschodniej przylegał do falochronu. Być może był on używany przez biskupińskich rybaków do cumowania, suszenia sieci i do innych prac gospodarczych. Z pomostu do wnętrza grodu musiało istnieć "sekretne", znane tylko mieszkańcom Biskupina [...]
Data: 2006-04-28
Wspólnota
Jednakowe rozmiary domów i ich podobne wyposażenie wskazują na to, że grupa zamieszkująca osiedle była mało zróżnicowana. Swoją organizację opierała na wspólnocie rodowej. O ważniejszych sprawach decydował wiec, czyli zgromadzenie wszystkich dorosłych mieszkańców [...]
Data: 2006-04-23
Wał obronny
Wokół osady, tuż za ostatnim rzędem pali, wzniesiono wał obronny. Tworzyły go trzy rzędy dębowych skrzyń łączonych "na zrąb". Skrzynie wypełnione były gliną, piaskiem i ziemią. Podstawę wału stanowiły dębowe, łupane na połowy bale, układane w czworoboki. Wał miał długość około 460 m, średnią szerokość 3,5 m i wysokość około 6 m. Na jego szczycie znajdowało się przedpiersie, za którym mogli chronić się obrońcy. Wał od strony wewnętrznej wzmocniony był pionowymi i pochylonymi [...]
Data: 2006-04-20
Falochron
Półwysep o wymiarach 190 x 125 metrów otaczał szeroki od 3 do 8 metrów falochron, zbudowany z dębowych i sosnowych pali, wbitych pod kątem 45 stopni w brzeg i dno jeziora. Pale o średnicy 20 - 30 cm i długości około 2,5 - 3,5 m były zaostrzone na końcach. Ułatwiało to wbijanie ich w podłoże za pomocą urządzenia przypominającego współcześnie używane kafary. Zewnętrzny obwód falochronu, składającego się z trzech do dziewięciu rzędów pali, wynosił 512 m. Dla wykonania [...]
Data: 2006-04-05
Plac
Wewnątrz ogrodu, przy bramie, znajdował się niewielki plac, wyłożony faszyną i przesypany gliną zmieszaną z piaskiem. Był on przypuszczalnym miejscem zebrań i wieców mieszkańców oraz miał znaczenie komunikacyjne, gdyż na wąskich uliczkach nie mogły się wyminąć ani zawracać wozy.Znaleziska osi wozów wskazują, że miały one ok. 1, 8 m szerokości. Używano wozów o kołach tarczowych z ruchomą osią, znanych w Europie już w okresie epoki brązu, co potwierdzają znaleziska w Mercurago we [...]
Data: 2006-04-04
Domy
Wzdłuż ulic poprzecznych stało trzynaście rzędów domów. Szkielet domu budowano z pionowych słupów - łątek, które miały wyżłobione pionowe rowki. W rowkach tych umieszczano końce poziomych, dokładnie do siebie dopasowanych bierwion - sumików, tworzących ściany. Okrągłe łątki narożne i wejściowe wykonane były z sosny, śródścienne prostokątne z dębu. Łątki narożne, wchodzące na około 1 m w ziemię, były płasko ścięte aby nie grzęzły. Dodatkowo zabezpieczano je jeszcze wieńcem kołków. Na prawo [...]
Data: 2006-04-03
Osada
Osiedle obronne kultury łużyckiej zbudowane zostało na podmokłym półwyspie o powierzchni około 2 hektarów. Cały półwysep miała charakter torfiastej łąki, która w części północnej wznosiła się około 80 cm, a w południowej około 120 cm ponad wody otaczającego go Jeziora [...]
Data: 2006-03-31
Brama
Bramę zamykały dwuskrzydłowe wrota, osadzone na drewnianych czopach, wpuszczonych w próg i belkę nadporoża. Dostępu do bramy broniła drewniana wieża, która górowała nad wałami i całym osiedlem oraz stanowiła dogodny "punkt obserwacyjny". Po obydwu stronach wjazdu znajdowały się dwa wysokie rzędy pali, które dodatkowo ograniczały dostęp do wrót.Zwężony wjazd do grodu uniemożliwiał prowadzenie ataku przez większą liczbę napastników jednocześnie. Ponadto pomost prowadzący do grodu był tak usytuowany, [...]
Data: 2006-03-23
Budowa ogrodu
O znakomitej organizacji budowniczych osiedla w Biskupinie i o ogromnym wysiłkuwłożonym w jego budowę świadczy fakt, że zużyto do tego celu kilka tysięcy metrów sześciennych drewna. Do wypełnienia samej konstrukcji skrzyniowej wału zużyto ponad 1000 m3 ziemi, gliny i piasku, które trzeba było przetransportować na [...]
Data: 2006-03-04
Przebudowa ogrodu
W czasie badań osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie, odkryto co najmniej trzy fazy jego istnienia. Podany powyżej opis należy odnieść do osiedla starszego. Wyróżniono trzy kolejne wały obronne, dwie zabudowy wnętrza osiedla obronnego oraz młodszą osadę otwartą, wykorzystującą półwysep jedynie jako miejsce z natury obronne, bez otaczania go wałami. Młodsze osiedle było mniejsze, zabudowane głównie z drewna sosnowego. Mniejsze były domy liczące średnio 40 - 60 m2, a zbudowany [...]
Data: 2006-03-04
Konserwacja drewna
Po opuszczeniu wyspy przez jej mieszkańców, cały teren został zalany i zamulony.Znaczny ciężar budowli powodował, że grzęzły one w podmokłym gruncie. Konserwujące właściwości namułów i brak dostępu powietrza sprawiły, że drewniane konstrukcje zachowały się w znakomitym stanie do czasów współczesnych, lecz odsłonięte w czasie wykopalisk, narażone są na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych. Drewno biskupińskie, które przetrwało pod warstwą torfu około 2700 lat, po odsłonięciu narażone [...]
Data: 2006-03-02
Rekonstrukcje
Na półwyspie zrekonstruowano jedynie fragment osiedla. Najbardziej charakterystycznym z nich jest brama. Po jej obu stronach znajdują się dwa odcinki wału oraz falochron. Plany odkrytych w czasie wykopalisk konstrukcji pozwalają na wierną rekonstrukcję przyziemnych części wszystkich obiektów do wysokości 1 m. Wyższe partie zrekonstruowano na podstawie niektórych pośrednich danych. Nie wiemy jaki kształt miało np. przedpiersie wału, za którym kryli się obrońcy. Domniemanym jest też kształt i [...]
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI