Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

 
W związku z dużym zainteresowaniem fotografiami archiwalnymi muzeum oraz możliwoscią wykorzystywania ich do publikacji, uruchomilismy w roku 2005 Pracownie Fotograficzną, działającą przy Dziale Naukowo-Badawczym Muzeum. 
 
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zabrania wykonywania  zdjęć oraz realizacji filmów na terenie rezerwatu do celów publikacji naukowych, komercyjnych, reklamowych bądź internetowych bez zgody Dyrekcji Muzeum lub osoby upoważnionej.
Fotografowanie na terenie rezerwatu bez prawa publikacji nie wymaga zgłoszenia.
Udzielamy licencji na publikowanie wizerunków rekonstrukcji i innych obiektów
 muzeum,wnętrz,wystaw,pokazów w trakcie festynów bądź lekcji muzealnych.¹
Udostępniamy muzealia do fotografowania i filmowania²
Wykonujemy usługi fotograficzne na zlecenia: wypożyczamy fotografie w formie elektronicznej do publikacji³
Zamówienia fotograficzne należy składać w formie pisemnej, podając dane osobowe  (imię i nazwisko, adres prywatny lub instytucji), z podaniem informacji na temat występującego, adres do korespondencji, telefon oraz określenie wymogów technicznych.
-cel udostępnienia (jeśli publikacja – autor, tytuł nakład).
-wskazanie obiektów ( do ustalenia telefonicznie, drogą elektroniczną, faxem bądź listownie).
¹ Opłata uzalezniona od charakteru publikacji i wynosi od 20,00 zł do 1000,00 zł.
² Odpłatnie bądź nieodpłatnie po uzgodnieniu z Dyrekcją muzeum, zgodę  określa umowa zwierającą ewentualny kosztorys.
³ Opłata za prawo do jednorazowej publikacji:
w wydawnictwach naukowych    20,00 zł.
w wydawnictwach komercyjnych  100,00 zł
w wydawnictwach reklamowych   150,00 zł
w internecie:
                   - w formie informacji turystycznej 50,00 zł
                   - do celów reklamowych nie związanych z działalnością muzeum 250,00 zł. (czas emisji 1 rok od podpisania umowy). Wznowienie emisji po w/w czasie za opłatą 150 zł na każdy następny rok.
Nabycie zdjęć do reprodukowania nie powoduje przeniesienia praw autorskich na nabywcę.
Udzielenie konsultacji za 1. godz. pracy  10,00 zł, każda następna 5,00 zł.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT ( oprócz opłat za prawo do jednorazowej publikacji).
kontakt: z.up Dyrektora Wiesława Zajączkowskiego informacji udziela pracownik muzeum  Mariusz Kazik tel/fax: (52) 3025025/ 3025420. e-mail:muzeum@biskupin.pl
INFORMUJEMY
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI