Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

BADANIA WYKOPALISKOWE W WOJ. KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2007-2009 7 - 9. 10. 2009

 

 - kon.jpg_got.jpg

 Uczestnicy konferencji sprawozdawczej w Biskupinie


Poniżej program konferencji:                                 


8 października 2009 r. (czwartek)          pobierz program w Wordzie

10.00 – otwarcie konferencji

10.30 – mgr Elżbieta Dygaszewicz, mgr Wojciech Sosnowski (WUOZ w Toruniu)
             Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim
             w latach 2007-2008 – perspektywa konserwatorska


10.45 – mgr Wojciech Piotrowski (MA Biskupin)
             75 lat badań Biskupina


11.00 – dr Józef Bednarczyk, mgr Adriana Romańska z zespołem (IP UAM)
             Badania nieinwazyjne stanowisk archeologicznych na Kujawach,
             prowadzone przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu


11.15 – mgr Tomasz Górzyński (IA UMK)
             Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na autostradzie A-1
             w województwie kujawsko-pomorskim (odcinek 1)


11.30 – przerwa


11.45 – prof. dr hab. Lucyna Domańska, dr Seweryn Rzepecki (Fundacja UŁ)
             Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych przez Fundację
             Uniwersytetu Łódzkiego na trasie budowy autostrady A-1


12.15 – mgr Andrzej Bartczak, mgr Krzysztof Janicki, mgr Andrzej Jankowski  
             (IAiE PAN, Oddział w Łodzi)
             Archeologiczne badania ratownicze prowadzone przez Instytut Archeologii
             i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi na trasie budowy autostrady A-1


12.45 – mgr Błażej Muzolf, dr Piotr Kittel, mgr Przemysław Muzolf
             (FBA im. prof. Konrada Jażdżewskiego, MAiE w Łodzi)
             Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku nr 2, 10 w 
             Smólsku, gm. Włocławek (nr AUT:91, 93) w 2008 roku


13.00 – dr Wojciech Siciński, mgr Dominik Płaza
             (FBA im. prof. Konrada Jażdżewskiego, MAiE w Łodzi)
             Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku nr 10 w 
             Kruszynie, gm. Włocławek (nr AUT:101) w 2008 roku


13.15 – mgr Ireneusz Marchelak (FBA im. prof. Konrada Jażdżewskiego, MAiE w Łodzi)
             Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku nr 3 w  
             Ludwinowie, gm. Włocławek (nr AUT:108), w latach 2007-2008


13.30 – mgr Ryszard Pietrzak (Fundacja Patrimonium Poznań )
             Badania archeologiczne prowadzone przez Fundację Patrimonium w pasie
             projektowanej autostrady A-1


14.00 – 15.30  przerwa obiadowa


15.30 – dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (IAiE PAN, Oddział w Poznaniu)
             Od długiego domu najstarszych rolników po okres nowożytny –
             archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa
             Archeologicznego IAiE PAN, Oddział w Poznaniu na trasie autostrady A-1


15.45 – mgr Piotr Pachulski (Archeologiczna Pracowania Badawcza „THOR”)
             Wstępne wyniki archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych  
             na stanowiskach: Dąbrówka, gm. Kowal, stan. 1i 4, Unisławice, gm. Kowal,
             stan.9, Brzezie, gm. Brześć Kujawski, stan.4


16.00 – mgr Michał Dziób (Archeologiczna Pracowania Badawcza „THOR”)
             Wstępne wyniki archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych
             na reliktach osady kultury łużyckiej i kultury przeworskiej, Wieniec, gm.    Brześć   Kujawski, stan.15


16.15 – dr Józef Bednarczyk, prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz (IP UAM)
             mgr Marek Żółkiewki ( Fundacja UAM)
             Archeologiczne badania ratownicze prowadzone przez Instytut Prahistorii i  
             Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na trasie budowy autostrady A-1   (dawne woj. włocławskie)


16.45 – mgr Marek Żółkiewski (Fundacja UAM)
             Archeologiczny sondaż przez Kujawy, czyli badania ratownicze w pasie
             projektowanej autostrady A-1. Przegląd prac terenowych ekspedycji
             Fundacji UAM w Poznaniu oraz kilka uwag o charakterze przekrojowym


17.15 -  przerwa


17.30 – dr Grzegorz Osipowicz, mgr Magdalena Wałaszewska (IA UMK)
             Wyniki badań na stanowisku nr 27 w Małych Radowiskach, gm. Wąbrzeźno


17.45 – dr Jacek Gackowski (IA UMK)
             Rezultaty badań archeologicznych przeprowadzonych w 2007 roku w Żyglądzie,    gm. Papowo Biskupie, stan.26 i Czarnowie, gm. Zławieś Wielka, stan. 46


18.00 – dr Piotr Papiernik, mgr Dominik Płaza  (MAiE w Łodzi)
  Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski, stan.20 – osada ludności kultury
  pucharów lejkowatych w świetle badań 2007 i 2008 roku


18.15 – dr Grzegorz Osipowicz (IA UMK)
             Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku nr 14 w Kowalu, gm. Kowal 

 
18.30 – mgr Krzysztof Kurzyk, mgr Dagmara Werra (IA UMK)
             Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku wielokulturowym w 
             Skrzypkowie, gm. Obrowo, stan. 13. Sezon 2008


18.45 – dyskusja

 

20.00 – spotkanie towarzyskie przy kolacji

 

                                       9 października 2009 r. (piątek)

9.00  –  mgr Paweł Hildebrant, mgr Jarosław Kopiasz, mgr Szymon Nowaczyk     
             (MA Biskupin)
             Badania Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w latach 2007-2008:
             Wybranowo, gm. Janowiec Wielkopolski, stan. 46, Gąsawa, gm. loco,  
             stan 3, Wiewiórczyn, gm. Rogowo 


9.30  –  dr Grzegorz Osipowicz (IA UMK)
             Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku nr 58 w Bożejewicach, gm. Strzelno


9.45  –  mgr Paweł Sobczyk (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) 
             Stanowisko archeologiczne w miejscowości Kołat, gm. Kikół, powiat Lipno


10.00 – mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im. ks. dr W. Łęgi w Grudziądzu)
             Wyniki badań na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej w Linowie,  
             gm. Świecie nad Osą, stan. 6, sezony 2006-2008

 

10.15 – dr Magdalena Olszta-Bloch (IA UMK)
             Wyniki badań archeologicznych w Gostkowie, gm. Łysomice, stan.17


10.30 – dr Jacek Bojarski, prof. dr hab. Wojciech Chudziak,
             mgr Sebastian Kalinowski (IA UMK)
      Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego zespołu
      osadniczego w Bydgoszczy, stan.1


10.45 -  przerwa


11.00 – mgr Piotr Błędowski, dr Jacek Bojarski, prof. dr hab. Wojciech
             Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Marcin Weinkauf (IA UMK)
      Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego zespołu
      osadniczego w Kałdusie, gm. Chełmno


11.30 – dr Aldona Andrzejewska, mgr Aleksander Andrzejewski (IA UŁ )
      Sprawozdanie z badań archeologicznych w Zarzeczewie, gm. Fabianki, stan.  
      17,18,19


11.45 – mgr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie)
      Średniowieczny kompleks osadniczy w miejscowości Starorypin, gm.
      Rypin, woj. kujawsko-pomorskie w świetle badań archeologicznych
             prowadzonych w latach 2007-2009


12.00 – dr hab. Marcin Wiewióra  (IA UMK)
             Zamki krzyżackie w Radzyniu Chełmińskim i Papowie Biskupim.
             Badania archeologiczno-architektoniczne w sezonach 2007-2008


12.15 – dr Alicja Drozd, dr Andrzej Janowski, dr hab. Dariusz Poliński (IA UMK)
             Z badań nad średniowieczno-nowożytnym kompleksem osadniczym w 
             Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1 i 9


12.30 – dr Adam Chęć, mgr Agnieszka Górzyńska, mgr Wojciech Miłek
             dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska (IA UMK)
             Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2007-2008 przez 
             Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia


13.00 – 14.00 przerwa


14.00 – dr Kazimierz Grążawski  (Muzeum w Brodnicy)
             Sprawozdanie z badań archeologicznych w Górznie, gm. loco, stan. 2 i 11


14.15 – dr Małgorzata Grupa (IA UMK)
             Badania archeologiczne w Płonkowie stan. 49, gm. Rojewo


14.30 – dr Alicja Drozd (Zakład Antropologii  IEiOŚ UMK)
             Badania archeologiczne w  Dąbrówce Barcińskiej, gm. Barcin stan.12


14.45 – dr Aldona Andrzejewska, mgr Aleksander Andrzejewski ( IA UŁ )
      Sprawozdanie z badań archeologicznych w Płowcach, gm. Radziejów, stan.61


15.00 – mgr Robert Grochowski (P.W. „CASTRUM” Bydgoszcz)
      Kopalnie węgla brunatnego w Pile ( Gostycyn-Piła stan.108, gm. Gostycyn)


15.15 – mgr Anna Siwiak, mgr Wojciech Siwiak (PAK Bydgoszcz)
             Badania archeologiczne przykościelnego cmentarza parafii p.w. św. Mikołaja w 
             Bydgoszczy - Fordonie


15.30–  dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Jacek Niegowski ( IA UMK)
             Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w ramach projektu „Ewidencja
             stanowisk podwodnych AZP” w województwie kujawsko-pomorskim


15.45  - dyskusja i zakończenie Konferencji


 

Mariusz Kazik
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI