Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

14 Sympozjum Study Group On Music Archaeology ICTM

 

- logo_konferencja.jpg
 
                                                      XIV Sympozjum, Biskupin, Polska
                                                              (Sierpień 17-21, 2015)14 Sympozjum Study Group On Music Archaeology ICTM odbędzie się 17-21 sierpnia 2015 roku, w centrum konferencyjnym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Polska (ok. 90 km na płn-zach. od Poznania i 50 km na płd-zach od Bydgoszczy). Biskupin znany jest ze spektakularnych badań osiedla obronnego z wczesnej epoki żelaza, prowadzonych z przerwami w latach 1934-1974. Zrekonstruowane fragmenty zabudowy tego osiedla podziwiać można na terenie biskupińskiego rezerwatu archeologicznego, na półwyspie Jeziora Biskupińskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się także inne rekonstrukcje – dwa neolityczne długie domy i wioska wczesnośredniowieczna. Wszystkie rekonstrukcje zostały wzniesione w miejscach, gdzie niegdyś funkcjonowały dawne osady.
W trakcie obrad sympozjum szczególna uwaga będzie zwrócona na dawne kultury muzyczne całego kontynentu europejskiego, oraz na relacje między nimi w znaczeniu wielorakiej wymiany w sferze muzycznej wiedzy i praktyki. Chronologia problematyki obejmuje czas od pojawienia się najwcześniejszych świadectw muzycznych w paleolicie po okres wczesnego średniowiecza. W części drugiej konferencji będą omawiane wzajemne kontakty i stosunki dawnych kultur muzycznych Europy z muzycznymi kulturami Azji, Afryki i obu Ameryk oraz ich relacje przejawiające się w różnym czasie.


Członkami komitetu organizacyjnego konferencji są: Arn Adje Both z ICTM Study Group on Music Archaeology (adje@zedat.fu-berlin.de), Dorota Popławska (d.poplawska@bacewicz.edu.pl), Anna Grossman z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (grossbiskupin@wp.pl), Anna Gruszczyńska-Ziółkowska i Joanna Dubrawska-Stępniewska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (jdubrawska@gmail.com) oraz Olga Sutkowska (olga.sutkowska@udk-berlin.de).

Informacje dotyczące warunków uczestnictwa wkrótce.

INFORMUJEMY
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI