Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

Rezerwacja usług muzeum

 

 

kliknij- pobierz formularz rezerwacji

 

 

 Zasady rezerwacji i korzystania z usług
(zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, rejs statkiem)


A. Zwiedzanie z przewodnikiem:
1. Korzystanie z usług przewodnika przez zorganizowane grupy i osoby indywidualne wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji przez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji. Na jednym formularzu można rezerwować również inne usługi (formularz do pobrania na stronie internetowej Muzeum www.biskupin.pl).  
2. Rezerwacja po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji ważna jest po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem z numerem rezerwacji i odpowiednimi informacjami.
3. Skorzystanie z usługi przewodnika bez wcześniejszej rezerwacji możliwe jest jedynie w przypadku wolnych przewodników.
4. Grupa zwiedzająca z przewodnikiem może liczy
5.  maksymalnie 50 osób wraz z opiekunami.
6. Zwiedzanie z przewodnikiem obejmuje zwiedzanie rezerwatu wraz z ekspozycjami.
7. Podstawą wejścia na teren rezerwatu jest uiszczenie opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem (informacje na stronie internetowej Muzeum www.biskupin.pl)
8. Rozpoczęcie zwiedzania z przewodnikiem następuje o czasie zgodnym z ustaleniami w rezerwacji.
9. Rozpoczęcie zwiedzania z przewodnikiem o innej godzinie niż w rezerwacji możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Obsługi Ruchu Turystycznego z podaniem numeru rezerwacji minimum 4 dni przed ustalonym terminem (na adres kasa@biskupin.pl lub lekcje@biskupin.pl lub telefonicznie pod nr 52 30 25055).
10. Czas zwiedzania z przewodnikiem wynosi około 2 godzin (zwiedzanie obejmuje teren rezerwatu z ekspozycjami; czas trwania innych usług przedłuża czas zwiedzania– patrz: pkt. B8 i pkt. C8).
11. W przypadku rezerwacji również innych usług Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.
12. Przy braku informacji o spóźnieniu powyżej 15 minut od zarezerwowanego czasu Muzeum nie zapewnia realizacji rezerwacji wg danych w zgłoszeniu (tylko po ustaleniach z działem Obsługi Ruchu Turystycznego istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia zwiedzania z przewodnikiem bez konieczności rezygnacji z tej usługi).
13. Ostatni zwiedzający z przewodnikiem wchodzą o godzinie 16.00.
14. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostać z grupą cały przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za odpowiednią organizację grupy.


B. Lekcje muzealne:
1. Udział w lekcji muzealnej wymaga wcześniejszej rezerwacji przez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji. Na jednym formularzu można rezerwować również inne usługi (formularz do pobrania na stronie internetowej Muzeum www.biskupin.pl).
2. Rezerwacja po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji ważna jest  po otrzymaniu e-maila zwrotnego potwierdzającego zgłoszenie z numerem rezerwacji i odpowiednimi informacjami.
3. Udział w lekcji bez wcześniejszej rezerwacji możliwy jest jedynie w przypadku dostępności usługi (informacja w kasie).
4. Podstawą do udziału w lekcji muzealnej jest uiszczenie opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem (informacje na stronie internetowej Muzeum www.biskupin.pl).
5. Liczba uczestników w danej lekcji powinna być zgodna z jej opisem na Formularzu Rezerwacji.
6. Rozpoczęcie zajęć następuje o czasie zgodnym z ustaloną w rezerwacji godziną.
7. Przeprowadzenie lekcji o innej godzinie niż w rezerwacji możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Obsługi Ruchu Turystycznego z podaniem numeru rezerwacji minimum 4 dni przed ustalonym terminem (na adres kasa@biskupin.pl lub lekcje@biskupin.pl lub telefonicznie pod nr 52 30 25055).
8. Czas trwania lekcji od 45 minut do godziny (czas trwania pozostałych usług patrz: pkt. A9 i pkt. C9).
9. W przypadku rezerwacji również innych usług Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.
10. Przy braku informacji o spóźnieniu powyżej 15 minut od zarezerwowanego czasu Muzeum nie zapewnia realizacji rezerwacji wg zgłoszenia (tylko po ustaleniach z działem Obsługi Ruchu Turystycznego istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia lekcji bez konieczności rezygnacji z usługi).
11. Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek stosować się do poleceń pracownika Muzeum prowadzącego lekcję oraz pracowników obsługi.
12. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas trwania lekcji i biorą odpowiedzialność za odpowiednią organizację grupy.


C. Rejs statkiem pasażerskim po Jeziorze Biskupińskim:
1. Udział w rejsie wymaga wcześniejszej rezerwacji przez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji. Na jednym formularzu można rezerwować również inne usługi (formularz do pobrania na stronie internetowej Muzeum www.biskupin.pl).
2. Rezerwacja po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji ważna jest  po otrzymaniu e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia z numerem rezerwacji i odpowiednimi informacjami.
3. Udział w rejsie bez wcześniejszej rezerwacji możliwy jest jedynie w przypadku dostępności usługi (informacja w kasie lub u kapitana na przystani u nasady półwyspu).
4. Podstawą do udziału w rejsie statkiem jest uiszczenie u kapitana opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem (informacje na stronie internetowej Muzeum www.biskupin.pl).
5. Rejsy statkiem odbywają się codziennie (w poniedziałek tylko na zamówienie) od 1 maja do końca sezonu turystycznego (w październiku na zamówienie), w godz. od 9.00 do 17.00. Muzeum zastrzega możliwość zmiany godzin i dni kursowania statku.
6. Rozpoczęcie rejsu następuje o czasie zgodnym z ustaloną w rezerwacji godziną lub terminie ustalonym z kapitanem.
7. Rozpoczęcie rejsu o innej godzinie niż w rezerwacji możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Obsługi Ruchu Turystycznego z podaniem numeru rezerwacji minimum 4 dni przed ustalonym terminem (na adres kasa@biskupin.pl lub lekcje@biskupin.pl lub telefonicznie pod nr 52 30 25055).
8. Rejs dla osób indywidualnych odbywa się przy udziale minimum 10 osób.
9. Rejs trwa ok. 30 min., inny czas trwania rejsu można indywidualnie ustalić z kapitanem lub Dyrekcją Muzeum (czas trwania pozostałych usług patrz pkt. A9
i pkt. B8).
10. W przypadku rezerwacji również innych usług Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.
11. Przy braku informacji o spóźnieniu powyżej 15 minut od zarezerwowanego czasu Muzeum nie zapewnia realizacji rezerwacji wg zgłoszenia (tylko po ustaleniach z działem Obsługi Ruchu Turystycznego lub u kapitana na przystani istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia rejsu bez konieczności rezygnacji z usługi).
12. Uczestnicy rejsu mają obowiązek stosować się do poleceń kapitana oraz pracowników obsługi (zarządzenia kapitana obejmują pasażerów oraz załogę).
13. Pasażerowie statku zobowiązani są do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa statku „Diabeł Wenecki”.
14. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas trwania rejsu i biorą odpowiedzialność za  odpowiednią organizację grupy podczas rejsu (uwaga: na statku nie ma toalety!),


D. Zwiedzanie rezerwatu:
Na terenie rezerwatu zabrania się:
chodzenia poza wyznaczonymi trasami,
palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
palenia ognisk i używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
łowienia ryb, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich.
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
wprowadzania psów bez smyczy i bez kagańca na teren rezerwatu, zabrania się również wprowadzania psów do pomieszczeń w budynkach,
wjazdu pojazdów samochodowych i jazdy rowerem (nie dotyczy pojazdów służbowych, dostawczych i pracowników muzeum),
niszczenia strzech przez wyciąganie trzciny z pokrycia dachów,
 karmienia zwierząt hodowanych na terenie rezerwatu,
kąpieli w jeziorze.


E. Zwiedzanie ekspozycji:
Podczas zwiedzania ekspozycji zabrania się:
niszczenia elementów ekspozycji,
wykonywanie zdjęć z fleszem bez wymaganego zezwolenia (informacja na stronie Muzeum: www.biskupin.pl),
głośnego zachowywania  czy słuchania muzyki przeszkadzającej innym w zwiedzaniu,
wprowadzania psów do sal ekspozycyjnych.

 

ZAPRASZAMY
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI