Formularz rezerwacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w celu realizacji rezerwacji (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w celu informowania o ofercie Muzeum

  • Zgłoszenie należy przesłać co najmniej 7 dni przed rezerwowanym terminem
  • Rezerwacja zostanie potwierdzona e-mailem zwrotnym z numerem zgłoszenia i informacją dotyczącą realizacji, zgodnie z Zasadami rezerwacji i korzystania z usług MAB
  • W przypadku rezerwacji więcej niż jednej usługi Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.
  • W przypadku zmiany lub rezygnacji z rezerwacji należy zawiadomić o tym Muzeum z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem przed uzgodnionym terminem wysyłając zawiadomienie:
    – na adres rezerwacja@biskupin.pl
    – lub telefonicznie pod nr 52 30 25055 (codziennie, w godz. 9.00-16.00)
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego