Uczestnicy zajęć w ramach praktycznej demonstracji dowiedzą się w jaki sposób rozpalano ogień, jak obrabiano krzemień z którego powstawały narzędzia. Omówiona zostanie przydatność tych narzędzi oraz ich zastosowanie. Lekcja kończy się praktycznym kursem łucznictwa pradziejowego dla wszystkich uczestników. Czas trwania lekcji:ok.45 minut. W zajęciach może brać udział około 45 osób Wiek uczestników: od 10 lat I. Część dydaktyczna ( ok.20 minut ) 1.Wprowadzenie do lekcji 2.Środowisko przyrodnicze w epoce kamienia, 3.Podstawy adaptacji kulturowej człowieka pradziejowego: wytwarzanie narzędzi krzemiennych, ich funkcja i sposoby posługiwania się nimi, wytwarzanie opraw narzędzi z drewna i kości poroża, metody niecenia ognia z zastosowaniem drewna, krzemienia pirytu i krzesiwa, złożone zastosowanie ognia,powstanie najstarszychodmian broni myśliwskiej i ich ewolucja,pierwsze zachowania społeczne, rola polowania zbiorowego, magia łowiecka, udomowienie psa myśliwskiego, II. Część praktyczna ( ok.25 minut ): 1. Na strzelnicy za pomocą rekonstrukcji łuku i strzał z epoki kamienia każdy uczestnik zostaje przeszkolony z podstaw łucznictwa: pozycja łucznicza, chwyt cięciwy, przygotowanie łuku, zakładanie strzały, podstawy celowania instynktownego, wypuszczenie strzały. 2. Zakończenie lekcji. Informacja oraz rezerwacja: codziennie od godz. 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: (052) 30 25 055 bądź pod adresem mailowym: lekcje@biskupin.pl Lekcje prosimy zamawiać z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Lekcje prowadzone są dla grup powyżej 20 osób.

Cena lekcji – Dorośli oraz dzieci: 8 zł 

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego