LEKCJA MUZEALNA:

Młotek z poroża?! Igła z kości?! Można? MOŻNA!

 

Czas trwania zajęć: ok. 45 – 60 min.

W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Wiek uczestników: od 7 lat.

 

 1. Część teoretyczna (ok. 20-30 minut):
 2. Powitanie, wprowadzenie do lekcji.
 3. Omówienie podziału na epoki: kamienia, brązu i żelaza.
 4. Jak wykorzystywano zwierzęta?
 5. Jakie gatunki zwierząt hodowano i na jakie polowano.
 6. Wyroby z kości i poroża:

– dlaczego używano takich surowców,

– jakie przedmioty wykonywano w każdej z epok,

– do czego służyły przedmioty z kości i poroża,

– jak dostosowywano się do nowych potrzeb i warunków.

 1. Techniki obróbki:

– jak wyglądał warsztat pracy,

– jakie narzędzia były potrzebne do obróbki,

– jak zmiękczano poroże,

– jak zmieniały się techniki obróbki.

 

 1. Część praktyczna (ok. 20-30 minut):

Uczestnicy będą pracowali wybranymi narzędziami będącymi replikami narzędzi znajdowanych przez archeologów. Dowiedzą się jak wywiercić otwór w kości, ile czasu trwa jej oszlifowanie na piaskowcu, jak ozdobić gotowy przedmiot i jak go wypolerować i spróbują wykonać te czynności.

 

Pomoce: prezentacja multimedialna, plansze/postery, narzędzia do obróbki kości i poroża, repliki przedmiotów zabytkowych z kości i poroża.

 

Uwzględnione wymagania ogólne i szczegółowe podstaw programowych (w zależności od grupy wiekowej):

 1. Szkoła podstawowa, klasy 1-3 (I etap edukacji):
 • wymagania ogólne: 3, 4,
 • wymagania szczegółowe: edukacja plastyczna (1a, 3a, 3b,); edukacja przyrodnicza (2, 4, 8); zajęcia techniczne (1c, 2a, 3a, 3b)
 1. Szkoła podstawowa, klasy 4-6 (II etap edukacji):
 • Plastyka (wymagania ogólne I, III; wymagania szczegółowe 1.1, 3.2),
 • Historia i społeczeństwo (wymagania ogólne I, IV; wymagania szczegółowe 1.2, 5.1, 2.1, 7.1, 7.2, 8.3, 10.2, 10.3, 13.2),
 • Przyroda (wymagania ogólne I, IV; wymagania szczegółowe 1.8, 4.4, 6.5, 8.1a),
 • Zajęcia techniczne (wymagania ogólne II, III; wymagania szczegółowe 1.2, 3.2)
 1. Gimnazjum (III etap edukacji):
 • Historia (wymagania ogólne I; wymagania szczegółowe 1.2, 2.1, 5.1, 9.1, 10.1, 13.1),
 • Biologia (wymagania szczegółowe 9.2),
 • Chemia (wymagania szczegółowe 3.1, 6.3, 6.4),
 • Plastyka (wymagania szczegółowe 1.1, 3.1, 3.2)
 1. Liceum (IV etap edukacji):
 • Historia zakres rozszerzony (wymagania ogólne I, II; wymagania szczegółowe 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 4.5),
 • Biologia (wymagania ogólne III; wymagania szczegółowe 1.1, 2.4),
 • Chemia zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe 8.12).

Cena lekcji – Dorośli oraz dzieci: 8 zł

 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up