Pismo w starożytnym Egipcie. Powszechnie znanym faktem jest, że Egipcjanie do zapisu słów stosowali hieroglify, czyli obrazki przedstawiające różne przedmioty, postacie czy zwierzęta. Egipcjanie wierzyli w boskie pochodzenie pisma, nazywano je „pismem mowy boskiej”. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakimi narzędziami pisarskimi posługiwano się, jakie style miało to pismo i jak na ewolucję pisma wpłynęła dostępność papirusu. Czas trwania lekcji: ok. 45 minut W zajęciach może brać udział: 45 osób Wiek uczestników: od 10 lat I. Część dydaktyczna ( ok.20 minut ): 1.Cywilizacja egipska trwająca prawie 3500 lat pozostawiła zdumiewające zabytki a jej elementy stały się podstawą naszej cywilizacji m.in. umiejętność pisania, 2.Położenie Egiptu- rola Nilu płynącego z gór Etiopii ku Morzu Śródziemnemu, 3.Poddani Faraonów-zhierarchizowana struktura, 4. Pojawienie się pisma wraz z powstaniem państwa Egipskiego 3100 lat p. n. e. 5.Hieroglify czyli święte ryty (rysunki), początkowo służące głównie do tworzenia inskrypcji religijnych, rzeźbionych w kamieniu, Hieratyka,Demotyka, 6.Papirus- jego rola jako materiału piśmiennego,Grecy •Rzymianie 7.Roślina papirusu służąca do innych celów, 8.Zasady pisowni, czym pisano w starożytnym Egipcie, 9.822r. J. F. Champollion i „Kamień z Rosetty”. II.Część praktyczna ( ok.25 minut ): 1.Uczestnicy zajęć po wcześniejszych ćwiczeniach otrzymują fragmenty papirusów na których odwzorowują znaki pisma hieroglificznego. Ten zapisany własnoręcznie papirus jest pamiątką z lekcji. 2.Zakończenie zajęć. Informacja oraz rezerwacja: codziennie od godz. 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: (052) 30 25 055 bądź pod adresem mailowym: lekcje@biskupin.pl Lekcje prosimy zamawiać z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Lekcje prowadzone są dla grup powyżej 20 osób.

Cena lekcji – Dorośli oraz dzieci: 8 zł

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up