Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt zarządzany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ) wykonano adaptację pomieszczeń oraz zakupiono nowy sprzęt dla muzealnej pracowni dendrochronologicznej.

 

  Uzyskane środki umożliwiły zakup wysokiej klasy mikroskopu stereoskopowego umożliwiającego obserwacje preparatów drewna w świetle odbitym przy powiększeniach sięgających do 160x. Ponadto w ramach projektu zakupiono m. in. sprzęt umożliwiający wypreparowanie próbek do badań drewna: pilarkę taśmową, wiertarkę akumulatorową dużej mocy oraz świdry przyrostowe (tzw. świdry Presslera) a także zamrażarkę do przechowywania próbek drewna. Wkład własny Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w ramach tego projektu stanowiły remont i adaptacja pomieszczeń, w których mieści się pracownia dendrochronologiczna.

  Przedmioty zakupione w bieżącym roku są uzupełnieniem sprzętu i urządzeń zakupionych dla pracowni dendrochronologicznej również dzięki wsparciu finansowemu MKiDN w roku 2015. Wtedy zakupiono m. in. komputerowy zestaw pomiarowy z mikroskopem stereoskopowym umożliwiający pomiary sekwencji przyrostów rocznych drzew z dokładnością do setnej części milimetra.

  Wszystkie te urządzenia wykorzystywane będą w badaniach zabytkowego drewna archeologicznego i jego datowaniu przy użyciu metody dendrochronologicznej. Umożliwia ona, dzięki analizie sekwencji przyrostowej drzew (ciągu słojów o zmiennej szerokości), na określenie momentu, kiedy dane drzewo zostało ścięte a także na określenie regionu, w którym ono rosło.

  Pracownia dendrochronologiczna w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie jest pierwszym i jedynym dotychczas tego typu laboratorium działającym w muzeum w Polsce.

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up