fbpx

wystawa czynna: grudzień 2016-kwiecień 2017
kurator: Szymon Nowaczyk MAB

Wystawa przedstawia wyniki najnowszych badań grobowca megalitycznego z Kierzkowa koło Żnina. Obiekt ten powstał w młodszej epoce kamienia, na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e. i pod względem wielkości, stopnia skomplikowania konstrukcji, a także dobrego stanu zachowania, należy do wyjątkowych w skali kraju.
Grobowiec z Kierzkowa był badany wykopaliskowo w latach 1983-1984 przez poznańskiego profesora Tadeusza Wiślańskiego. Niestety, przedwczesna śmierć tego badacza w 1989 roku, zastopowała opracowanie wyników prac. Pozyskane zabytki i wykonana dokumentacja prawie 30 lat przeleżały na półkach archeologicznych magazynów. Sytuacja zmieniła się w 2015 roku, kiedy to Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu wraz z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie wystąpiły do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie funduszy na opracowanie i publikację wyników badań megalitu. Dzięki uzyskanemu grantowi możliwe było m.in. wykonanie serii nowoczesnych analiz, których wyniki rzuciły nowe światło m.in. na zwyczaje pogrzebowe, sposoby pozyskiwania żywności czy dietę budowniczych megalitów sprzed pięciu tysiącleci. Owocem pracy zespołu w składzie Szymon Nowaczyk, Łukasz Pospieszny i Iwona Sobkowiak-Tabaka jest książka pt. „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach – milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia”.

logo1 logo3Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up