REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z USŁUG MAB

A. Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Zwiedzanie z przewodnikiem obejmuje teren Rezerwatu archeologicznego.

2. Korzystanie z usług przewodnika przez grupy zorganizowane i osoby indywidualne wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji przez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji. Na jednym formularzu można rezerwować również inne usługi MAB.

3. Rezerwacja po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji ważna jest po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem z numerem rezerwacji i odpowiednimi informacjami.

4. Skorzystanie z usługi przewodnika bez wcześniejszej rezerwacji możliwe jest jedynie w przypadku wolnych przewodników.

5. Jeden przewodnik może oprowadzić grupę liczącą maksymalnie 25 osób wraz z opiekunami.

6. Podstawą wejścia na teren rezerwatu jest uiszczenie opłaty za wstęp zgodnie z aktualnym cennikiem.

7. Rozpoczęcie zwiedzania z przewodnikiem następuje o czasie zgodnym z ustaleniami w rezerwacji. Rozpoczęcie zwiedzania z przewodnikiem o innej godzinie niż w rezerwacji możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Obsługi Ruchu Turystycznego z podaniem numeru rezerwacji minimum 4 dni przed ustalonym terminem (e-mail: rezerwacja@biskupin.pl lub tel. [52] 30 250 55).

8. Czas zwiedzania z przewodnikiem wynosi około 2 godzin.

9. W przypadku rezerwacji również innych usług Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.

10. Przy braku informacji o spóźnieniu powyżej 15 minut od zarezerwowanego czasu Muzeum nie zapewnia realizacji rezerwacji wg danych w zgłoszeniu (tylko po ustaleniach z działem Obsługi Ruchu Turystycznego istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia zwiedzania z przewodnikiem bez konieczności rezygnacji z tej usługi).

11. Ostatni zwiedzający z przewodnikiem wchodzą o godzinie 16.00.

12. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za odpowiednią organizację grupy.

B. Lekcje muzealne

1. Udział w lekcji muzealnej wymaga wcześniejszej rezerwacji przez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji. Na jednym formularzu można rezerwować również inne usługi MAB.

2. Rezerwacja po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji ważna jest po otrzymaniu e-maila zwrotnego potwierdzającego zgłoszenie z numerem rezerwacji i odpowiednimi informacjami.

3. Udział w lekcji bez wcześniejszej rezerwacji możliwy jest jedynie w przypadku dostępności usługi (informacja w kasie MAB).

4. Podstawą do udziału w lekcji muzealnej jest uiszczenie opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem.

5. Liczba uczestników w danej lekcji powinna być zgodna z jej opisem na Formularzu Rezerwacji.

6. Rozpoczęcie zajęć następuje o czasie zgodnym z ustaloną w rezerwacji godziną. Przeprowadzenie lekcji o innej godzinie niż w rezerwacji możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Obsługi Ruchu Turystycznego z podaniem numeru rezerwacji minimum 4 dni przed ustalonym terminem (e-mail: lekcje@biskupin.pl lub tel. [52] 30 250 55).

7. Czas trwania lekcji to 45-60 minut.

8. W przypadku rezerwacji również innych usług Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.

9. Przy braku informacji o spóźnieniu powyżej 15 minut od zarezerwowanego czasu Muzeum nie zapewnia realizacji rezerwacji wg zgłoszenia (tylko po ustaleniach z działem Obsługi Ruchu Turystycznego istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia lekcji bez konieczności rezygnacji z usługi).

10. Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek stosować się do poleceń pracownika Muzeum prowadzącego lekcję oraz pracowników obsługi.

11. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas trwania lekcji i biorą odpowiedzialność za odpowiednią organizację grupy.

C. Rejs statkiem pasażerskim po Jeziorze Biskupińskim

1. Udział w rejsie wymaga wcześniejszej rezerwacji przez wypełnienie i wysłanie Formularza Rezerwacji. Na jednym formularzu można rezerwować również inne usługi.

2. Rezerwacja po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji ważna jest  po otrzymaniu e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia z numerem rezerwacji i odpowiednimi informacjami.

3. Udział w rejsie bez wcześniejszej rezerwacji możliwy jest jedynie w przypadku dostępności usługi (informacja w kasie MAB lub u kapitana na przystani u nasady półwyspu).

4. Podstawą do udziału w rejsie statkiem jest uiszczenie u kapitana opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem.

5. Rejsy statkiem odbywają się codziennie (w poniedziałek tylko na zamówienie) od 1 maja do końca sezonu turystycznego (w październiku na zamówienie), w godz. od 9.00 do 17.00. Muzeum zastrzega możliwość zmiany godzin i dni kursowania statku.

6. Rozpoczęcie rejsu następuje o czasie zgodnym z ustaloną w rezerwacji godziną lub terminie ustalonym z kapitanem. Rozpoczęcie rejsu o innej godzinie niż w rezerwacji możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem Obsługi Ruchu Turystycznego z podaniem numeru rezerwacji minimum 4 dni przed ustalonym terminem (e-mail: lekcje@biskupin.pl lub tel. [52] 30 250 55).

7. Rejs dla osób indywidualnych odbywa się przy udziale minimum 10 osób.

8. Rejs trwa ok. 30 min., inny czas trwania rejsu można indywidualnie ustalić z kapitanem lub Dyrekcją Muzeum.

9. W przypadku rezerwacji również innych usług Muzeum zastrzega możliwość ustalenia kolejności ich realizacji wg ich dostępności w danym terminie.

10. Przy braku informacji o spóźnieniu powyżej 15 minut od zarezerwowanego czasu Muzeum nie zapewnia realizacji rezerwacji wg zgłoszenia (tylko po ustaleniach z działem Obsługi Ruchu Turystycznego lub u kapitana na przystani istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia rejsu bez konieczności rezygnacji z usługi).

11. Uczestnicy rejsu mają obowiązek stosować się do poleceń kapitana oraz pracowników obsługi (zarządzenia kapitana obejmują pasażerów oraz załogę).

12. Pasażerowie statku zobowiązani są do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa statku „Diabeł Wenecki”.

13. Opiekunowie grupy mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas trwania rejsu i biorą odpowiedzialność za  odpowiednią organizację grupy podczas rejsu (uwaga: na statku nie ma toalety!).

D. Zwiedzanie rezerwatu

Na terenie rezerwatu zabrania się:

 • chodzenia poza wyznaczonymi trasami,
 • palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
 • palenia ognisk i używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
 • niszczenia strzech przez wyciąganie trzciny z pokrycia dachów,
 • wprowadzania psów bez smyczy i bez kagańca na teren rezerwatu,
 • wprowadzania psów do budynków,
 • wjazdu pojazdów samochodowych, jazdy rowerem lub hulajnogą (nie dotyczy pojazdów służbowych, dostawczych i pracowników muzeum),
 • używania dronów
 • karmienia zwierząt hodowanych na terenie rezerwatu,
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
 • łowienia ryb, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich,
 • kąpieli w jeziorze.

E. Zwiedzanie ekspozycji

Podczas zwiedzania ekspozycji zabrania się:

 • niszczenia elementów ekspozycji,
 • wykonywanie zdjęć z fleszem bez wymaganego zezwolenia,
 • głośnego zachowania czy słuchania muzyki przeszkadzającej innym w zwiedzaniu,
 • wprowadzania psów do sal ekspozycyjnych.
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego