Czas trwania zajęć: ok. 45 – 60 minut

W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Wiek uczestników: dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli.

 

 1. Część teoretyczna (ok. 20-30 minut):
 2. Przywitanie, wprowadzenie do lekcji.
 3. Omówienie tematu: Skąd wiemy, jak wyglądały stroje z młodszej epoki kamienia, czyli neolitu, kultury łużyckiej z epoki żelaza i wczesnego średniowiecza:
 • znaleziska archeologiczne,
 • źródła pisane,
 1. Wiadomości o najstarszych strojach:
 • z jakich surowców je wykonywano,
 • jak je krojono i dopasowywano,
 • czym i jak zszywano stroje,
 • w jaki sposób i czym farbowano tkaniny.
 1. Informacje o strojach z epoki kamienia, epoki brązu, kultury łużyckiej w epoce żelaza oraz wczesnego średniowiecza wraz z dodatkami:
 • czapki i chusty,
 • krajki i paski,
 • buty, torby itp.

 

 1. Część praktyczna (ok. 30-45 minut)*:
  1. Klasy szkoły podstawowej – „Trendy w pradziejach”. Zajęcia w grupach:
   • Ubieranie postaci w strój pradziejowy. Uczestnicy na podstawie zdobytej wiedzy:
 • tworzą projekty strojów pradziejowe z wybranych epok (neolitycznego, łużyckiego, wczesnośredniowiecznego),
  1. z dostępnych materiałów ubierają manekin lub kontur postaci w odtworzony przez siebie strój z danej epoki.
 • Ubieranie lalki z papieru. Zajęcia indywidualne:
 • dla najmłodszych: uczestnicy będą losowali kartki z wydrukowanym zarysem postaci i strojami. Ich zadaniem będzie odgadnięcie, z jakiej epoki pochodzą stroje oraz nazwać poszczególne części garderoby. Następnie mogą stroje pokolorować, wyciąć i „ubrać” w nie lalkę (zarys postaci wycięty z papieru),
  1. dla nieco starszych: na stołach będą leżały przemieszane wydrukowane stroje i dodatki z trzech wyżej wymienionych epok. Zadaniem uczestników będzie skompletowanie pełnego stroju z danej epoki oraz nazwanie poszczególnych części garderoby. Następnie mogą stroje pokolorować, wyciąć i ubrać w nie wyciętą z papieru lalkę;
 1. Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Uczestnicy na podstawie zdobytej wiedzy:
  • opracowują krótki tekst źródłowy podsumowujący wiedzę o strojach. Praca indywidualna (teksty wzorowane na arkuszach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego),
  • „Pradziejowi kreatorzy mody”. Zajęcia w grupach:
 2. Zespoły tworzą własny projekt stroju inspirowanego modą pradziejową.
 3. Z dostępnych materiałów zespoły realizują swoje projekty (do dyspozycji będą mieli: manekiny krawieckie, tkaniny, dodatki i ozdoby pradziejowe).
  1. Przebieranie się uczestników w stroje z trzech omawianych epok. Uczestnicy sami wybierają stroje z danego czasu, odgadując jaka to epoka. Wspólne zdjęcia.
  2. Zakończenie zajęć.

 

Pomoce: rekonstrukcje strojów, repliki narzędzi, repliki dodatków strojów i ozdób, tkaniny, manekiny, postacie z papieru (małe i duże ), teksty.

 

* Wybór zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do grupy oraz zależny od czasu, który grupa może poświęcić na lekcję (do 1 godziny). Może się zdarzyć, że przeprowadzone zostanie jedynie ubieranie zarysu postaci w strój pradziejowy oraz przebieranie się uczestników w stroje z trzech omawianych epok. Ubieranie lalki z papieru jest też alternatywą dla uczestników, którzy nie wyrażą chęci przebierania się w stroje pradziejowe.

 

 

Uwzględnione wymagania ogólne i szczegółowe podstaw programowych (w zależności od grupy wiekowej):

 1. Szkoła podstawowa, klasy I-III:
 • edukacja polonistyczna: 1.1.a), 1.3.c);
 • edukacja plastyczna: 4.1.a), 4.3.a), 4.3.b);
 • edukacja przyrodnicza: 6.1, 6,2;
 • zajęcia techniczne: 9.1.a) b) c), 9.2 a) b) c), 9.3 a) b).
 1. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI:
 • język polski: III 1.1), 1.3);
 • plastyka: 1.1, 3.2;
 • historia i społeczeństwo: 1.1, 1.2, 8.1, 8.3;
 • przyroda: 1.8), 1.9);
 • zajęcia techniczne: 3.1).
 1. Gimnazjum (III etap edukacji):
 • język polski: I 1.2, 1.3, 1.4; III 1.1, 1.3, 2.11;
 • plastyka: 1.1, 2.1, 2.2, 3.2;
 • historia: 1.1, 1.2, 13.1.
 1. Szkoły ponadgimnazjalne (IV etap edukacji):
 • wiedza o kulturze: 2.1;
 • historia sztuki: 1.3), 1.7).
 1. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (III i IV etap edukacji), przedmiot uzupełniający:
 • zajęcia artystyczne, zajęcia plastyczne: 1.1, 2.2, 3.1.

 

 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Scroll Up