W wyniku pozytywnie zaopiniowanego wniosku w programie MKiDN Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych, Dział Konserwacji Muzealiów otrzymał dofinansowanie na modernizację pracowni konserwatorskich. Z otrzymanej dotacji zakupiliśmy m.in. mikroskop biologiczny i przystawkę ATR do spektrometru FTIR. Dzięki mikroskopowi będziemy mogli wykonywać obserwację degradacji czy rozpoznawanie gatunków drewna w konserwowanych przedmiotach z możliwością prowadzenia dokumentacji fotograficznej. Przystawka ATR natomiast pozwala na prowadzenie analiz spektralnych na powierzchni obiektów bez konieczności pobierania próbki. Zakupionym sprzętem będziemy wykonywać bezkosztowe analizy w ramach prowadzonych konserwacji. Dzięki zrealizowanemu projektowi przeprowadzono także remont Pracowni Konserwacji Ceramiki i zakupiono sprzęt do jej wyposażenia. Na zdjęciach można zobaczyć pracownię na krótko po ukończeniu remontu

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego