Mieszkańcy Biskupina żyli 2750 temu zajmując się przede wszystkim uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt. Dietę swoją uzupełniali zbieractwem łowiectwem czy też rybołówstwem. Uprawiano wówczas m.in. 4 gatunki pszenicy , jęczmień, proso, soczewice, len. Hodowano zwierzęta :bydło, konie, owce, kozy, świnie, psy. W biskupińskich lasach można było spotkać niedźwiedzie, tury, dziki , jelenie. W jeziorze roiło się od szczupaków, płoci, okoni, leszczy, sumów. W lesie zbierano grzyby ,jagody, poziomki, maliny. Biorąc udział w lekcji dowiecie się o sposobach zdobywania żywności, o przedmiotach codziennego użytku będących wyposażeniem chaty. Hodowano zwierzęta:bydło, konie, owce, kozy, świnie, psy. W biskupińskich lasach można było spotkać niedźwiedzie, tury, dziki, jelenie. W jeziorze roiło się od szczupaków, płoci, okoni, leszczy, sumów. W lesie zbierano grzyby,jagody, poziomki, maliny. Biorąc udział w lekcji dowiecie się o sposobach zdobywania żywności, o przedmiotach codziennego użytku będących wyposażeniem chaty. Czas trwania lekcji: od 45 minut do 1 godziny Ilość uczestników biorących udział w zajęciach:do 30 osób I. Część dydaktyczna ( ok. 30 minut ): 1.Wprowadzenie do lekcji, 2.Przedstawienie historii badań osiedla łużyckiego w Biskupinie, 3.Omówienie funkcji grodu biskupińskiego z poł. VIIIw. p.n.e. System umocnień osiedla wraz z zabudową, Obróbka drewna ( uczestnicy mogą zapozna się z replikami narzędzi), 4.Metody badania drewna archeologicznego, 5.Poznanie przez uczestników podstaw gospodarczych ówczesnej ludności: Pozyskiwanie żywności, mieszkańcy grodu byli przede wszystkim rolnikami( hodowali zwierzęta i uprawiali ziemię),dietę uzupełniano zbieractwem, rybołówstwem, polowano również na zwierzynę płową Garncarstwo, Tkactwo, Stroje mieszkańców grodu oraz ozdob, Obróbka rogu oraz kości, Brąz –podstawowe metody odlewu brązu, II. Część praktyczna ( ok. 20-25 minut ): 1.Zajęcia prowadzone są w zrekonstruowanej chacie, w której płonie ogień a uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wiernymi kopiami zabytków. 2.Słuchacze zachęcani są do czynnego udziału w lekcji poprzez: Mielenie ziaren pszenicy na autentycznym kamiennym żarnie, Wykonanie ciasta z roztartych ziaren, Uformowanie placków oraz pieczenie tzw. podpłomyków, 3.Lekcja kończy się wspólna degustacją. Informacja oraz rezerwacja: codziennie od godz. 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: (052) 30 25 055 bądź pod adresem mailowym: lekcje@biskupin.pl Lekcje prosimy zamawiać z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Lekcje prowadzone są dla grup powyżej 20 osób. Lekcja „Życie codzienne mieszkańców Biskupina” ze względów organizacyjnych prowadzona jest dla grupy do 35 osób.

Cena lekcji – Dorośli oraz dzieci: 8 zł

  • logo1
  • logo2
  • logo3
  • Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego