fbpx

plakat

wystawa czynna: kwiecień 2017-lipiec 2017
kuratorka:  Anna Grossman MAB

Wystawa przygotowana we współpracy z Herman Otto Muzeum w Miszkolcu. Pokazuje ona najnowsze wyniki archeologicznych badań epoki brązu (2300-900 p.n.e.) na terenie północno-wschodnich Węgier i dotyczy niejako filozoficznych rozważań na temat życia codziennego ludzi epoki brązu, ich rytuałów, wierzeń i wyobrażeń. Pokazuje m.in. wspaniałe wyroby wykonane z brązu. Wystawa realizowana w ramach Roku Kultury Węgierskiej.
Wystawę rozpoczyna kultura tellowa z początków epoki brązu (ok. 2300 – 1400 p.n.e.). Tell oznacza wzgórze, gdzie przez setki, a nawet tysiące lat istniało osadnictwo. Pozostałości ich domostw tworzyły warstwy kulturowe, niekiedy o grubości kilku metrów. Druga część ekspozycji prezentuje obszar wschodnich Węgier w późnym okresie epoki brązu (1400 – 900 p.n.e.), kiedy w tej części Europy wspólnoty ludzkie stały się bardziej mobilne, a kultura materialna coraz bardziej uniwersalna. Powstałyą osady obronne, a osiedla rolnicze pojawiły się na nieeksploatowanych wcześniej obszarach. Te procesy znalazły odzwierciedlenie m.in. w ceramice, nowym obrządku pogrzebowym – kremacji, polegającym na paleniu ciał zmarłych. Miał też miejsce w tym czasie rozwój metalurgii brązu charakteryzujący się ogromnym zasięgiem dystrybucji produkowanych wyrobów – aż po Niemcy i Skandynawię. Wysokiej jakości przedmioty z brązu pochodzące z tego okresu archeolodzy często znajdują ukryte jako skarby.

ulotka 1

ulo

Poniżej galeria zdjęć z otwarcia wystawy z udziałem gości z Herman Otto Muzeum, autorów wystawy oraz pracowników MAB. Prezentujemy również kilka zdjęć obrazujących ekspozycje.